Nomenklatura
trojkat_pod.png

Wierzchołki

Wierzchołki w trójkącie z reguły nazywać będziemy literami A, B oraz C w kolejnoości przeciwnej do ruchu wskazówek zegara

Kąt przy danym wierzchołku będziemy nazywać grecką literą odpowiadającą nazwie wierzchołka

Bok naprzeciw danego wierzchołka będziemy nazywać małą literą odpowiadającą nazwie wierzchołka

Kąt przy wierzchołku A nazywać będziemy α (alfa), a bok na przeciwko tego wierzchołka będziemy nazywać a

Kąt przy wierzchołku B nazywać będziemy β (beta), a bok na przeciwko tego wierzchołka będziemy nazywać b

Kąt przy wierzchołku C nazywać będziemy γ (gamma), a bok na przeciwko tego wierzchołka będziemy nazywać c


trojkat_wys.png

Wysokości

Wysokość w trójkącie to odcinek poprowadzony z danego wierzchołka padający na przeciwległy bok (lub jego przedłużenie) pod kątem prostym

Punkt przecięcia trzech wysokości, będący ortocentrum trójkąta nazwiemy H

Wysokość poprowadzona z punktu A będziemy nazywać ha, a punkt, na który pada Ha

Wysokość poprowadzona z punktu B będziemy nazywać hb, a punkt, na który pada Hb

Wysokość poprowadzona z punktu C będziemy nazywać hc, a punkt, na który pada Hc


trojkat_sro.png

Środkowe

Środkowa w trójkącie to odcinek poprowadzony z danego wierzchołka padający na środek przeciwległego boku

Punkt przecięcia trzech środkowych, będący środkiem ciężkości trójkąta nazwiemy S

Środkową poprowadzona z punktu A będziemy nazywać sa, a punkt, na który pada Sa

Środkową poprowadzona z punktu B będziemy nazywać sb, a punkt, na który pada Sb

Środkową poprowadzona z punktu C będziemy nazywać sc, a punkt, na który pada Sc


trojkat_sym.png

Symetralne

Symetralna danego odcinka to zbiór punktów równo oddalonych od końców tego odcinka

Symetralna danego odcinka to prosta przechodząca przez środek tego odcinka pod kątem prostym

Punkt przecięcia trzech symetralnych, będący środkiem okręgu opisanego na trójkącie nazwiemy O

Symetralną poprowadzona przez punkt Sa, będący środkiem boku BC będziemy nazywać OSa

Symetralną poprowadzona przez punkt Sb, będący środkiem boku CA będziemy nazywać OSb

Symetralną poprowadzona przez punkt Sc, będący środkiem boku AB będziemy nazywać OSc


trojkat_dwu.png

Dwusieczne

Dwusieczna danego kąta to zbiór punktów równo oddalonych od ramion tego kąta

Dwusieczna danego kąta to półprosta dzieląca ten kąt na dwie równe części

Punkt przecięcia trzech dwusiecznych, będący środkiem okręgu wpisanego w trójkącie nazwiemy o

Dwusieczną poprowadzona z punktu A będziemy nazywać ADa, a punkt, na który pada Da

Dwusieczną poprowadzona z punktu B będziemy nazywać ADb, a punkt, na który pada Db

Dwusieczną poprowadzona z punktu C będziemy nazywać ADc, a punkt, na który pada Dc

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License