Sumy ciągów
(1)
\begin{align} 1+2+3+...+n=\frac{n(n+1)}{2} \end{align}
(2)
\begin{align} 1^2+2^2+3^2+...+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{align}
(3)
\begin{align} 1^3+2^3+3^3+...+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{align}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License