Zadania na czwartek 02 kwietnia 2009

Zadanie 1.

Oblicz:
$\frac{2}{1+i}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2(1-i)}{1-i^2}=\frac{2(1-i)}{1-(-1)}=\frac{2(1-i)}{2}=1-i$

(1)
\begin{align} \frac{2}{1+i}=1-i \end{align}

Zadanie 2.

Oblicz:
$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+2i+i^2}{1-i^2}=\frac{1+2i-1}{1-(-1)}=\frac{2i}{2}=i$

(2)
\begin{align} \frac{1+i}{1-i}=i \end{align}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License